Begeleiding/ondersteuning in de ouderrol

 

Opvoeden is niet (altijd) eenvoudig. Natuurlijk kun je van alles uit boeken halen - er is genoeg over geschreven - maar niet over jouw kind. En niet over jou als persoon of als opvoeder.

Zeker wanneer de vanzelfsprekendheden in jouw leven, of dat van je kind, (drastisch) veranderen moet je vaak zoeken naar wat de juiste keuzes zijn. Als voorbeeld noem ik de vraag hoe je je ouderrol invult na een (echt)scheiding, of na het verliezen van je baan, of van andere zekerheden?

En ook al zit je soms met de handen in het haar; JIJ bent de expert als het gaat om jouw kind. Niemand kent het kind zoals de ouder het kind kent.

Vanuit mijn ervaring als hulpverlener aan ouders én kinderen, kan ik je helpen, om je rol als expert weer handen en voeten te geven.

Zoals de naam van de website al doet vermoeden: ik werk ook op zaterdag. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat ik merk dat ouders en kinderen door de week soms in de knel komen door werk- of schooltijden. Ik los dat op door op zaterdag beschikbaar te zijn.

 

 

Kindbehartiger

 

Sinds juli 2017 ben ik lid van de beroepsgroep Kindbehartiger. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem een kind in een echtscheidingssituatie gehoord wordt. Als ouder wil je dat je kind, ook na de scheiding, gelukkig is. Het is dan van belang om te weten wat belangrijk is voor een kind. Hoe beleeft het kind de scheiding?, Wat vindt het kind belangrijk in het contact met vader en moeder?, Wat is daar voor nodig?, Wat zijn de wensen van het kind? Wat is het toekomstbeeld van het kind? De beleving van het kind kan ouders ondersteunen in het maken van keuzes. Ook andere belanghebbenden (hulpverleners, mediators) hebben voordeel van kennis over de beleving van het kind.

 

De Kindbehartiger is deskundig op het gebied van de ontwikkeling van een kind en is bekend met passende gesprekstechnieken om aan te sluiten bij kinderen in diverse leeftijdscategorieën. Ook heeft de Kindbehartiger kennis van het juridisch kader rond ouderschap en scheiding.

 

Bekijk hier een animatiefilm over de Kindbehartiger

 

De Kindbehartiger heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding