Opvoedingsondersteuning

 

Omdat jij als ouder de kennis over je kind hebt en ik kennis heb over opvoeding in situaties waarin het allemaal net even anders loopt, kunnen we kijken of die krachten gebundeld kunnen worden, waardoor de situatie bij jou/jullie thuis zó wordt, dat alle gezinsleden tot hun recht kunnen komen. Denk aan situaties als: 'hoe vul ik mijn rol als ouder in na een scheiding?, of nu ik mijn baan kwijt ben of arbeidsongeschikt ben?

Ik ga uit van jouw kracht en kan je helpen om je daar weer midden in te zetten.

Dit doe ik door middel van gesprekken met jou. Ik wil graag weten waar je tegenaan loopt en wat je anders zou willen. Ik zal dus nieuwsgierig, onderzoekend en belangstellend zijn. Wanneer we samen een beeld hebben van wat je anders zou willen, gaan we kijken naar wat je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Stap voor stap kun jij patronen gaan doorbreken en het heft weer in handen nemen. Dit doen we met SMART doelen.

 

Tarieven:

Na een kosteloos intakegesprek betaal je € 75, 00 (excl. BTW) per gesprek (60 minuten).

 

Kindbehartiger

 
Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie? De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers en indien nodig via een verslag naar het juridisch speelveld.

 

Tarieven:

Voor het traject betalen ouders elk € 275,00 (excl. BTW).

Een traject bestaat uit:

- Een intakegesprek met beide ouders individueel (45 minuten);

- 3 Kindgesprekken (à 60 minuten);

- Eventueel intercollegiaal overleg;

- Presentatie Kindplan en terugkoppeling naar ouders.

Is er sprake van een tweede kind, dan wordt er € 150,00 euro extra in rekening gebracht.