Wanneer je denkt gebruik te willen maken van mijn ondersteuning of begeleiding, dan kun je contact met mij opnemen: sjoerdvank@outlook.com / 06-48866383.

 

We maken dan een (vrijblijvende en kosteloze) afspraak, waarin ik met jou wil gaan kijken of ik de hulpverlener ben die je zoekt en ik kan kijken of ik kan beantwoorden aan je hulpvraag.

Hierna volgt een vrijblijvend intakegesprek met jou/jullie als ouder(s) en wanneer van belang ook de kind(eren), waarin de hulpvraag verduidelijkt wordt en doelen worden gesteld.

 

Na het intakegesprek gaan we afspraken maken voor vervolggesprekken (frequentie en tijdstippen).

Het is van belang om tijdens het traject samen te blijven checken of we op de goede weg zijn. Ik zal dat dan ook regelmatig vragen en jij kunt zelf ook je verwachtingen blijven uitspreken. Het kan zijn dat doelen behaald zijn of aangepast moeten worden of dat er nieuwe doelen gesteld kunnen worden.

 

Tijdens het traject zal duidelijk worden welke stappen er al gezet worden en op die manier gaan we kijken wat er nog nodig is, of dat we gaan afronden.

 

Bij een Kindbehartiger traject maak ik een verslag met daarin de bevindingen die aan bod zijn gekomen tijdens de gesprekken met het kind / de kinderen. Dit verslag kan door jou als ouder gebruikt worden in de besluitvorming omtrent afspraken rondom de kinderen. Ook kan de rechter het verslag gebruiken bij een uitspraak rondom een ouderschapsplan.